marți, 28 decembrie 2010

Nemărginire

Timpul e rodul clipelor sublime
ce vor sa iasă din anonimat.

Mii de milenii s-a lucrat a lumii zămislire
şi iată, o Secundă Pământul a creat;
infinităţi de ape se scurg spre mări în nesfârşire,
ajunge o secundă şi...marea e uscat.
O viaţă trudeşte omul către mântuire
şi doar o clipă îl transformă în damnat,
iar altul ale vieţii secunde le pierde în neştire
şi-o altă Clipă i le-a răscumpărat.
Poeţii rătăcesc printre idei până-n smintire,
aşteaptă Clipa şi s-au eliberat,
căci Babel de cuvinte tânjeau în putrezire
la gândul ce le-ncheagă-n vers curat.
E viaţa noastră un ocean de clipe sfinte
de una dintre ele stă sufletu-agăţat,
pierdut printre epave de vise ne'mplinite,
vâslind către limanul iubirii, ne'ncetat.

Timpul e rodul clipelor sublime
ce vor sa iasă din anonimat.

vineri, 10 decembrie 2010

Polul Sud

,,Nimic nu-i aici de văzut, nimic care să se deosebească de monotonia înfiorătoare a ultimelor zile." Descrierea Polului Sud de către Robert Scott, 16 ianuarie 1912.

Mecanizare

Pământul zămislea sub fier şi sub fier ăşi dădea cu încetul suflarea; căci nimeni nu-l iubea şi nu-l ura, nimeni nu-i închina rugi şi nimeni nu-i arunca blesteme.

luni, 6 decembrie 2010

Despre minuni

Pentru ca să se întâmple o minune, ceva miraculos, cea dintâi condiţie este întotdeauna credinţa unui individ izolat în minune.

Prefer regretele

Oamenii se împart în două mari categorii: cei care preferă să aibă regrete şi cei care preferă să aibă remuşcări.